Biến thế đổi nguồn đèn hồ bơi hãng Emaux nhập khẩu từ Trung Quốc

  • Model: TRA-50VA, TRA-105VA, TRA-300VA