Máy điện phân muối Hayward AquaRite S3 Omni AQRS325OMNI

Model: AQRS325OMNI

Mức muối (ppm): 3400

Công suất tạo Clo (gram/h): 25

Áp dụng hồ bơi thể tích (m3): 55

Nguồn điện: 240V – 50/60Hz

Tiêu chuẩn: IPX4

Hãng sản xuất: Hayward – USA