BÌNH LỌC HỒ BƠI D480 + VAL 22408

11,400,000

BÌNH LỌC HỒ BƠI D480 + VAL 22408

– Lưu lượng: 9 m3/h
– Xuất xứ: Tây Ban Nha