Cột lọc pentair CC75

Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Model: CC75

Code: 160315

Kích thước: 395×650 (DxH) 

Trọng lượng: 12kg

 

Cột lọc pentair CC75

Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Model: CC75

Code: 160315

Kích thước: 395×650 (DxH) 

Trọng lượng: 12kg