HÓA CHẤT NATRI CLORUA TIỆN DỤNG CAO CẤP

Thông số sản phẩm

  • Không mùi, không cháy
  • Nhiệt độ nóng chảy ở 801 độ C
  • Nhiệt độ sôi từ 1465°C
  • Nguyên tử khối nặng 58,4 g/mol
  • Số CAS [7647-14-5]
  • Tỷ trọng và pha 2,16 g/cm3, rắn