máy bơm hồ bơi pentair Optiflo 1.5HP

Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Model: Optiflo 1.5 HP

Code: 340054

Nguồn cấp: 230 v 50 Hz

Mã lực: 1.5 HP

máy bơm hồ bơi pentair Optiflo 1.5HP

Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Model: Optiflo 1.5 HP

Code: 340054

Nguồn cấp: 230 v 50 Hz

Mã lực: 1.5 HP