Bơm nhiệt Waterco Electroheat Plus 44 MK3

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất sưởi: 44 kW
  • Công suất sưởi: 150,000 BTU
  • Lưu lượng nước: 132-303 lít/phút
  • Nhiệt độ nước tối thiểu/tối đa: 18/40oC
  • Mã sản phẩm: Waterco Electroheat Plus 44 MK3